ЕХО
(гр. echo - відлуння) - 1. Ефект відбиття звукових хвиль, який сприймається відокремлено від початкового імпульсу самого звуку, якщо часова відстань між ними дорівнює 0,05-0,06 сек. Якщо відстань менша, відлуння сприймається не як Е., а як продовження звука (див. Реверберація), а якщо більша - як самостійний звук. 2. Художній прийом, який полягає в повторюванні звуку, співзвуччя або музичної фрази з меншою силою звучання, напр., 'Ехо' О.Лассо)." "696