ЕТОС
(гр. etos - звичай, вдача, характер) - термін з давньогрецької естетики і педагогіки, який означав сутнісний характер фізичного, морального або естетичного явища. Е.- один з розділів античного вчення про музику як засіб етико - виховного впливу на людину.