ЕТНОЛОГІЯ МУЗИЧНА
(від гр. etnos - народ і logos - наука) - наукова дисципліна, яка вивчає виникнення, розвиток та взаємодію усної традиції музичної творчості національних народних культур як явища, що віддзеркалює в художній формі процес суспільного розвитку, етнічну специфіку та менталітет відповідного народу, характерні виражальні засоби і виконавську поведінку тощо. Е.м. вивчає народне музичне мистецтво одночасно як 'мову' - систему музичних структур і як 'мовлення' - специфічну виконавську 'поведінку'.