ЕТНОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр. etnos - народ і grapho - пишу) - ділянка музичної етнології, яка концентрує увагу на записуванні, фіксації, розшифровуванні народної музичної творчості, збиранні відомостей про народних виконавців та місця поширення творів фольклору, пошуку і вивченні народних музичних інструментів, їх відновленні та поверненні у активний вжиток і т. І., систематизації зібраних матеріалів, створенні описів, каталогів, картотек, довідників, музично-етнографічних публікацій. Матеріали Е.м. широко використовують композитори, музикознавці, науковці, викладачі, музиканти - виконавці, керівники і учасники самодіяльності та ін. Курс Е.м. вивчають студенти спеціальних навчальних закладів.