ЕСТЕТИКА МУЗИЧНА
- розділ естетики, що вивчає музику як вид мистецтва з огляду на загальні закони чуттєво - образного пізнання і освоєння дійсності, особливі закони художньої творчості та його конкретні закономірності, цінності та оцінки музичного мистецтва.