ЕСКІЗ
(фр. esquisse - нарис) - 1. Уривчасті записи тем, мелодій, ритмічних фігур гармонічного плану і зворотів тощо, всього, що складає початковий етап роботи композитора над музичним твором. Сучасні автори для запису Е. все частіше звертаються до комп’ютера, який має практично необмежені можливості щодо творення комбінацій музичних звуків. 2. Музичні твори, які наче замальовують картини природи, побуту і т. ін. (напр., 'Закарпатські ескізи' В.Гомоляки).