ЕРУДИЦІЯ
(від лат. eruditio - освіченість) - глибока обізнаність в знаннях з певної галузі музичної науки або мистецтва, яка є важливою рисою особистості митця будь-якого спрямування.