ЕПІЛОГ
(гр. epilogos - закінчення) - картина або частина акту, яка доповнює основну дію в опері, балеті, кантатах, ораторіях тощо, що завершує твір (напр., Е. - апофеоз 'Слався' з опери М.Глінки 'Життя за царя', Е. - апофеоз 'Край український, рідна земля' з опери Є.Юцевича 'Кирило Кожум’яка').