ЕЛЕКТРОННИЙ РОК
(англ. electronic rock) - напрямок року, де електронні синтезатори широко використовуються як основний виражальний засіб. Був поширений в 1970 роках, пізніше набув ролі випробувального засобу для нової комп’ютерної техніки, а також декоративного елемента в інших стилях. Найбільш поширеним з видів Е.р. є спейс-рок.