ЕКФОНЕТИЧНА НОТАЦІЯ
(від гр. exphoneo - викликати) - нотація для наспівного ритуального читання канонічних книг. Виникла на основі знаків просодії. До найдавніших пам’яток Е.н. належить 'Остромирово євангеліє' ХІ ст.