ЕКСПРОМТ
(від лат. expromtus - готовий до вжитку) - 1. Музичний твір, створений без попередньої підготовки, імпровізація. 2. Назва імпровізаційного за характером музичного твору (напр., Е. у Ф.Ліста, О.Скрябіна, Ф.Шопена, Ф.Шуберта.