ЕКСПОЗИЦІЯ
(лат. expositiо - виклад) - перший розділ сонатної форми, в якому викладено основні теми; в простій фузі - початковий розділ, викладення теми послідовно в усіх голосах. Е. сонатного алегро складається з кількох партій. В головній партії викладається основна тема, у зв’язуючій проводиться модуляція до іншої тональності або підготовка нового тематичного матеріалу, в побічній викладається нова тема (або декілька тем), яка контрастує з головною і викладається в підготовленій зв’язуючою партією. В заключній партії закріплюється тональність побічної, часто поєднується матеріал головної та побічної партій або подається новий тематичний матеріал завершального характеру. В Е. Зв’язуюча і заключна партії можуть бути відсутніми.