ЕКВІСОН
(від лат. aequus - рівний і sonus - звук) - октавний інтервал, унісон через октаву.