ДУОДЕЦИМА
(лат. duodecima - дванадцята) - 1. Один із складених інтервалів, який охоплює 12 ступенів звукоряду. Позначається цифрою 12. Д. можна розглядати як квінту через октаву. Чиста Д. має 9 1/2 тонів, зменшена Д. - 9 тонів, збільшена Д. - 10 тонів. 2. Дванадцятий ступінь від того, що заданий.