ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ
- знак альтерації, що означає пониження ступеня звукоряду на два півтони (цілий тон). Слова Д.-б. вимовляються після назви ноти, перед якою стоїть (напр., мі - дубль-бемоль). В разі буквеного позначення слова Д.-б. замінюються складами eses (есес), що додаються до букви, яка позначає ноту (напр., deses), крім мі - дубль-бемоль, що позначається eses, ля - дубль-бемоль, що позначається asas, та сі - дубль-бемоль, що позначається bb або bes (див. Додаток V).