ДУБЛЬ-БЕКАР
- знак альтерації, що означає відмову від подвійної альтерації ступеня музичного звукоряду; після дубль-дієза - пониження ступеня на цілий тон; після дубль-бемоля - підвищення ступеня на цілий тон. В музичній практиці замість Д.-б. часто використовують бекар, який діє так, як Д.-б. (див. Додаток V).