ДРАМАТУРГІЯ МУЗИЧНА
- система виражальних засобів та прийомів втілення драматичної дії в творах музично-сценічного жанру (опері, балеті, опереті, мюзиклі тощо). Термін Д.м. використовується також щодо творів інструментальної музики, проте її закономірності лише частково співпадають з законами сценічної драми.