ДРАМА МУЗИЧНА
- 1. Назва опери на межі XVI - XVII ст. 2. Поняття другої половини ХІХ ст., пов’язане з використанням в опері засад драматичного театру. Теоретичну розробку принципів Д.м. - драма - мета, музика - засіб її втілення - здійснив Р.Вагнер. 3. Драматичний твір, де значну роль відіграє вокальна та інструментальна музика. 4. Оперний твір, в якому домінує драматичний зміст, виникають драматичні колізії.