ДО-ДІЄЗ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є до-дієз (те ж, що Cis - dur) . Має сім дієзів біля ключа (фа-, до-, соль-, ре-, ля-, мі-, сі-дієз). Енгармонічно дорівнює ре-бемоль мажору.