ДО-БЕМОЛЬ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є до-бемоль, те ж, що Сes - dur. Має сім бемолів біля ключа (сі-, мі-,ля-, ре-, соль-, до-, фа-бемоль). Енгармонічно дорівнює сі мажору.