ДОРІЙСЬКА СЕКСТА
- 1. Інтервал, утворений І та VI ступенями дорійського ладу. Підвищений VI ступінь натурального мінору.