ДОМІНАНТСЕПТАКОРД
– септакорд, побудований на V ступені мажору і гармонічного мінору. Складається з мажорного тризвуку та малої терції згори.