ДОМІНАНТА
(від лат. dominantis - панівний) - 1. П’ятий ступінь мажорного або мінорного ладу, один з головних ступенів цих ладів, розташований на квінту вище тоніки; Тяжінню Д. до тоніки властиві гострота,активність.Д.позначається римською цифрою або буквами Д чи D. 2. В гармонії -тризвук, побудований на V ступені мажору або мінору.