ДОЛЯ
- одиниця музичного метру, ритму та розміру, частина тривалості такту, де рівномірно чергуються сильні (акцентовані) і слабкі (неакцентовані) Д. В простих тактах є одна сильна Д., в складних - дві та більша, але найбільш сильною є перша Д. За задумом композитора може відбуватись перенесення акценту на слабкі долі (див. Синкопа).