ДО МІНОР
- мінорна тональність, тонікою якої є нота до (те ж, що с-moll). Має три бемолі біля ключа (сі-, мі-, ля-бемоль).