ДИСОНАНС
(лат. dissonans - різнозвучний, різноголосий) - звучання двох тонів, яке викликає відчуття незлагодженого звучання. До Д. належать велика і мала секунди, їх обернення, збільшені та зменшені інтервали, а також акорди, які містять будь-який зазначений інтервал. Умовно Д. вважається кварта відносно баса. З акустичного та математичного погляду Д. характеризується більш сильними биттями та складнішими відношеннями коливань (довжини струн),