ДИСКАНТ
(від лат.dis - окремо та cantus - спів) - 1. Високий дитячий (переважно хлопчачий) голос з специфічним звучанням. Діапазон -від с1 до с2. 2. Найвища партія хору або вокального ансамблю, яку виконує Д. 3. Особлива форма середньовічного багатоголосся, якій притаманне протилежне спрямування руху голосів. 4. Верхній голос - підголосок (дишкант) в окремих народних піснях Західної України та Бєларусі, який виконується в імпровізаційній, віртуозній манері. 5.Назва партії найвищого інструмента в родині (напр., Д.-віола та ін.), яка вживалась в XVI - XVII ст. 6. Органний регістр, що обіймає верхню частину клавіатури, і часто доповнюється басовим регістром. 7. В XVI - XVII cт. назва найвищого за висотним положенням з родини однотипних інструментів.