ДИРЕКЦІОН
(фр. direction - дослівно керівництво) - 1. Додатковий нотний стан, де над оркестровою партією виписано основні мелодичні голоси інших партій з зазначенням вступу кожного інструмента. 2. Скорочена (3 - 4 голосна) партитура невеликих творів (маршів, вальсів, польки і т.д.), призначених для виконання духовим оркестром. В Д. всі голоси (в т.ч. транспонуючих інструментів) записуються в реальному звучанні.