ДЖИЗУС-РОК
(англ. jеsus rock) - своєрідна течія року, де зміст текстів насичений релігійними постулатами і пропагує ідеї богошукання та середовищі хіпі.