ДЕЧИК-ПОНДУР
, дечик-пондар - інгушський та чеченський струнно - щипковий інструмент з корпусом, шийкою та головкою із дерева, подібний до агач-комуза. Має три струни, стрій - секундово - терцевий. Застосовується в народних оркестрах.