ДЕЦИМОЛЬ
(від лат. decima - десята) - ритмічна фігура з десяти нот, яка за часом звучання дорівнює восьми нотам тієї ж тривалості. Д. утворюється шляхом поділу шести-, восьми-, дев’яти - дольного такту на десять рівних частин (див. Додаток XV).