ДЕЦИМА
(іт. decima - десята) - 1. Складений інтервал, який охоплює 10 ступенів звукоряду. Д. можна розглядати як терцію через октаву. Велика Д. дорівнює 8 тонам, мала Д. - 7 1/2 тонам. Позначається цифрою 10. 2. Десятий ступінь від того, що заданий.