ДЕТ-МЕТАЛ
(від англ. death – смерть) – “смертельний метал”, максимально гнітючий, похмурий треш.