ДЕМЕСТВЕННИЙ СПІВ
- 1. Культовий спів, який виник в Київській Руси і поширився в XV - XVII ст. Д.с. відрізнявся від знаменного співу піднесенністю, віртуозністю, багатством мелодичних прикрас. Репертуар Д.с. включає піснеспіви Обиходу, Свят, Стихираря пісного, Тризвонів, Октоїха та Ірмологія. Д.с. не підпорядковувався системі Осмогласія, мав своєрідну ритміку, де симетрія руху постійно порушується синкопами та 'відтягуваннями'. Для запису Д.с. існувала спеціальна система знаків- демественна азбука. Д.с. одноголосний, проте з другої половини XVI ст. і до першої чверті VIII ст. існував багатоголосний спів, який також називали Д.с. Природа Д.c. поки що недостатньо досліджена.