ДВОЧАСТИННА ФОРМА
(проста двочастинна форма) - така побудова музичного твору, яка зіставляє два однорідних або контрастних за характером періоди. Розділи Д.ф., як правило, теж контрастні, кожна частина може повторюватись.