ДВАНАДЦЯТИТОНОВІСТЬ
, додекатоніка - дванадцятитонова звукова система, де кожний звук функціонує як самостійний елемент.