ДАСТАН
- епічне сказання ашугів і бахчі, побудоване на чергуванні мовленнєвих і музичних фрагментів.