ДАЛЬ СЕНЬО
(іт. dal segno - від знака) - див. Да капо.