ДАВНЬОГРЕЦЬКІ ЛАДИ
- система мелодичних ладів в музиці античної Греції, основу яких складали тетрахорди. Залежно від складу інтервалів розрізнювались діатонічні, хроматичні та енгармонічні низхідні види тетрахордів (тон- тон- півтон; півтори тони-пів-тон- півтон; два тони- чверть тону- чверть тону). Діатонічні тетрахорди мали три види (тон- тон- півтон; тон - півтон- тон; півтон-тон- тон). Октавні лади утворювались поєднанням двох структурно подібних тетрахордів. Основними Д.Л. були дорійський, фригійський, лідійський, а мікослідійський лад трактувався як особливе сполучення лідійських тетрахордів; побічні гіполади утворювались від основних шляхом перестановки тетрахордів та доповнення звукоряду до октави. Система ладів, яка склалась на основі тетрахордів, розвивалась в напрямі розширення ладового діапазону. Назви Д.Л. не співпадають з більш пізніми європейськими.