ДА КАПО
(іт.da capo - дослівно 'з голови', скорочено - D.C.) - 1. Позначка в нотах, яка попереджає про необхідність повторити частину п’єси з початку (da capo) або від певного знака (іт. dal segno) до кінця (іт. al fine) або до знака (іт. al segno) 2. Поширений в музиці XVII - XVIII ст. різновид виписаної або не виписаної в нотах точної репризи. 3. Тип концертної арії (напр., 'Pieta, Signore' А. Страдали). 4. Приналежність складної тричастинної форми з тріо.