ДІМІНУЦІЯ
(від лат. diminutio - зменшення) - 1. В мензуральній нотації - зменшення тривалості нот на 1/2, 1/3, 1/4 в голосах поліфонічного твору, Д. позначалась спеціальними знаками. 2. Загальна назва прикрас, пов’язаних з поділом основних тонів мелодії на групи нот меншої тривалості. 3. Див. Зменшення.