ДІАТОНІЧНИЙ ЗВУКОРЯД
- 1. Звукоряд, утворений з неальтерованих ступенів (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі), інакше - основний звукоряд. 2. Звукоряд, що містить альтеровані ступені, але побудований за такою ж схемою з тими ж інтервалами, як і основний.