ДІАПАЗОН ДИНАМІЧНИЙ
- максимальна різниця між найбільшою і найменшою силою звуку (голосу або інструмента). Д.д. є однією з вимірюваних ознак майстерності виконавця і об’єктивних критеріїв виконавської досконалості.