ГУСЛЯР
- 1. Народний співець та музикант на гуслях, який виконує билини і пісні, акомпануючи собі на гуслях. 2. Інструменталіст - виконавець на гуслях).