ГРАМОФОН
(від гр. gramma - запис і phone - звук, голос) - механічний пристрій для відтворення звуку, записаного на спеціальну платівку. Винайдений в1888 році в США Е.Берлінером. З 1950-х років витиснений електрофоном.