ГРАДУАЛ
(від лат. gradus - ступінь) - 1. Піснеспів з меси, який виконується на східцях олтаря між великими читаннями Апостолів та Євангелія. Мелодія Г. прикрашена мелізмами. До ХІІІ ст. Г. виконувались соло, пізніше стали багатоголосними та поліфонічними. 2. Збірка хорових піснеспівів меси на рік.