ГОРИЗОНТАЛЬ І ВЕРТИКАЛЬ
- два головних аспекти звукових співвідношень в послідовності (мелодична послідовність, рух голосів, часове розгортання ладу) та одночасності (співзуччя, акорди тощо). Поняття Г. і В. ввів Б.Асаф’єв.