ГОМОФОНІЯ
(від гр. homos - рівний і phone - звук, голос) - багатоголосний склад музики, в якому один з голосів (як правило, верхній) є головним, а інші лише супроводжують, акомпанують йому.