ГОЛОСОВЕДЕННЯ
- 1. Рух кожного голосу в багатоголосному творі. 2. Співвідношення двох або кількох голосів, які рухаютьсяодночасно. Основні види Г. - паралельне, пряме, непряме і протилежне.