ГОЛОС
(іт. voce) - 1. Звуки, які утворюються голосовим апаратом людини і забезпечують спілкування людей та передачу думок звуковим шляхом. Залежно від характеру роботи механізмів голосоутворення та використання, людський Г. поділяється на мовлення, спів та шепіт. 2. Мелодія, яка є основою більшості вокальних, інструментальних та ін. музичних творів. Сукупність голосів утворює фактуру твору. 3. Окрема нотна партія будь-якого інструмента оркестрового, ансамблевого чи голосу хорового твору. 4. Мелодія пісні, наспів.